אברהם ממונציליצי ממשפחת הגאליקי (1553-ca1623)

http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074587196 an entity of type: Person

אברהם ממונציליצי ממשפחת הגאליקי (1553-ca1623) 
ʾAvraham mi-Monẕiliẕi mi-mišpaḥat ha-Galiqi (1553-ca1623) 
ca1623 
Abraham Jagel 
Abraham ben Chenanja Jaghel 
Abrahamus Jagel 
Jagel, Abm. 
Jagel, Abraham 
Jagel, Abraham ben Hananiah 
Yagel, Abraham 
ʾAvraham Yagel mi-Mōnẕīlīẕī mi-mišpaḥat ha-Gālīqī 
Abraham ben Hananiah dei Galicchi Jagel 
Yagʺel, ʾAvraham 
יגʺל, אברהם 
אברהם ממונציליצי ממשפחת הגאליקי 
ʾAvraham mi-Monẕiliẕi mi-mišpaḥat ha-Galiqi 
1553 
אברהם ממונציליצי ממשפחת הגאליקי 
ʾAvraham mi-Monẕiliẕi mi-mišpaḥat ha-Galiqi 
 

blank nodes

data from the linked data cloud