genre
"tijdschrift / jaarboek"
"sec - letterkunde"
"ridderroman"
"poëzie"
"proza"
"non-fictie"
"sec - taalkunde"
"woordenboek / lexicon"
"leerdicht"
"non-fictie/biografie"
"liederen/liedjes"
"marialegende"
"vertaling: Nederlands / Frans"
"artikel"
"vertaling: Nederlands / Engels"
"studie"
"non-fictie/natuurwetenschappen/biologie"
"drama"
"gedichten / dichtbundel"
"lyriek"
"artesliteratuur"
"hertaling"
"non-fictie/pamflet-brochure"
"roman"
"vertaling: Nederlands / Esperanto"
"liedblad / straatlied"
"jeugdliteratuur"
"plaatwerk / prentenboek"
"taalkunde/algemeen"
"verhalen"
"reisbeschrijving"
"schelmenverhaal"
"dierenverhaal/-epos"
"vertaling: Amerikaans-Engels / Nederlands"
"sprookje(s)"
"klucht"
"lijkdicht / treurzang"
"non-fictie/lifestyle"
"vertaling"
"bijbel / bijbeltekst(en)"
"vertaling: Nederlands / Noors"
"lofdicht(en)"
"kroniek"
"vertaling: Nederlands / Duits"
"sinnespel"
"wedstrijdbundel"
"esbattement"
"non-fictie/politiek"
"non-fictie/geschiedenis/tijdsbeeld(en)"
"non-fictie/natuurwetenschappen/geneeskunde"
"abel spel"
"almanak"
"bibliografie"
"ABC-boek"
"non-fictie/architectuur"
"fabel"
"monoloog"
"gebed(en)"
"lezing / voordracht"
"bruiloftsdicht / epithalamium"
"100 artikelen/jeugdliteratuur"
"non-fictie/brieven"
"non-fictie/theologie"
"non-fictie/culturele antropologie-volkenkunde"
"non-fictie/reportage"
"blijspel / komedie"
"non-fictie/geschiedenis-archeologie"
"(blijde) inkomste"
"vertaling: Nederlands / Italiaans"
"religieuze teksten (niet-christelijk)"
"non-fictie/natuurwetenschappen/sterrenkunde"
"anekdotes"
"non-fictie/rechtswetenschap"
"traktaat"
"exempel"
"non-fictie/essays-opstellen"
"non-fictie/muziek-ballet-toneel-film-tv"
"moraliteit"
"refreinen"
"non-fictie/filosofie-ethiek"
"non-fictie/kunstgeschiedenis"
"heiligenleven"
"non-fictie/koloniën-reizen"
"reisverhalen"
"schetsen"
"ode(n)"
"non-fictie/aardrijkskunde-topografie"
"stripverhaal"
"bloemlezing"
"proefschrift"
"non-fictie/autobiografie-memoires"
"non-fictie/natuurwetenschappen/natuurkunde"
"satire"
"prognosticatie"
"historische roman"
"vertaling: Latijn/Neolatijn / Nederlands"
"non-fictie/schoolboek"
"non-fictie/sociologie"
"tafelspel"
"vertaling: Italiaans / Nederlands"