titel aantal
"Het stenen bruidsbed : roman"
18
"Het zwarte licht : kleine roman"
17
"De zaak 40/61 : een reportage"
16
"De aanslag : roman"
16
"Twee vrouwen : roman"
15
"De versierde mens"
14
"De diamant : een voorbeeldige geschiedenis"
13
"Archibald Strohalm"
13
"Het mirakel : episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen"
12
"Voer voor psychologen"
12
"De ontdekking van de hemel : roman"
12
"Chantage op het leven"
11
"Bericht aan de rattenkoning"
9
"Het stenen bruidsbed"
9
"De aanslag"
8
"Twee vrouwen"
8
"Siegfried : een zwarte idylle"
8
"De sprong der paarden en de zoete zee"
7
"De procedure : roman"
6
"De pupil"
6
"De elementen"
6
"De compositie van de wereld"
5
"Tanchelijn : kroniek van een ketter : geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven"
5
"Hoogste tijd : roman"
5
"Het mirakel : zeventien episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen"
4
"De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders"
4
"Paralipomena Orphica"
3
"De toekomst van gisteren : protokol van een schrijverij"
3
"Oude lucht : drie verhalen"
3
"Archibald Strohalm : roman"
3
"De zaak 40/61"
3
"De gezochte spiegel"
3
"Egyptisch"
2
"Tres fabellae : drie verhalen"
2
"Ik kan niet dood zijn : aforismen"
2
"De diamant"
2
"Het beeld en de klok"
2
"De wijn is drinkbaar dank zij het glas"
2
"Voer voor psychologen : zelfportret"
2
"Voorval : variatie op een thema"
2
"De taal is een ei"
2
"Het boek"
2
"Woorden, woorden, woorden"
2
"Mijn getijdenboek"
2
"Vergrote raadsels : verklaringen, paradoxen, mulischesken"
2
"Wat poëzie is : een leerdicht"
2
"De kamer"
2
"Het woord bij de daad : getuigenis van de revolutie op Cuba"
2
"Mijn getijdenboek : 1927-1951"
2
"Vaders en toverballen"
2
"De verhalen 1947-1977"
2
"De oer-aanslag"
2
"Anekdoten rondom de dood"
2
"Het zwarte licht"
2
"Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers"
2
"Opus Gran"
1
"Twee opgravingen"
1
"Tegenlicht"
1
"Hoogste tijd"
1
"De ontdekking van de hemel II"
1
"In gesprek met Harry Mulisch"
1
"Oidipous Oidipous, naar Sofokles"
1
"De gedichten : 1974-1983"
1
"[ Verzameling knipsels]"
1
"Zielespiegel : bij wijze van catalogus"
1
"Goud of koper?"
1
"De procedure"
1
"Manifesten"
1
"Stan Laurel en Oliver Hardy"
1
"Het zwarte licht : roman"
1
"Opspraak : verslagen van de twintigste eeuw"
1
"Tanchelijn : kroniek van een ketter"
1
"Het zevende land"
1
"De sprong der paarden en de zoete zee : novelle"
1
"De voorspelling van het heden"
1
"De kultuur is het prachtig gladgestreken zand"
1
"De mythische formule : dertig gesprekken, 1951-1981"
1
"Oedipus als Freud : naar aanleiding van Jung"
1
"Oidipous Oidipous : naar Sofokles"
1
"De ontdekking van Moskou"
1
"De knop, gevolgd door Stan Laurel & Oliver Hardy"
1
"De vogels : drie balladen"
1
"De zuilen van Hercules"
1
"Het seksuele bolwerk"
1
"AS"
1
"Bezoekuur"
1
"Theater 1960-1977"
1
"Wij uiten wat wij voelen, niet wat past"
1
"Het Ene"
1
"De romans"
1
"Tussen hamer en aambeeld"
1
"De verteller verteld : kommentaar, katalogus, kuriosa en een katastrofestuk"
1
"Vergrote raadsels : verklaringen, paradoxen, aforismen, definities, adviezen, wetten en mulischesken"
1
"Verzamelde verhalen, 1947-1977"
1
"Kind en kraai, of Familie duurt het langst"
1
"Het theater, de brief en de waarheid : een tegenspraak"
1
"Drie x Harry Mulisch"
1
"Symmetrie en andere verhalen"
1
"Quauhquauhtinchan in den vreemde : een sprookje"
1
"Het seksuele bolwerk : zin en waanzin van Wilhelm Reich"
1
"Het ironische van de ironie : over het geval G.K. van het Reve"
1
"Vonk : (fragment) : kiem van De ontdekking van de hemel"
1
"Het voorbestemde toeval : gesprekken met Harry Mulisch"
1
"Geen combinatie 2 : toespraak van Harry Mulisch gehouden op 28 februari 1964 op de gala-avond van de schrikkel-boekenweek"
1
"3x Harry Mulisch"
1
"Tanchelijn : kroniek van een ketter : geen historisch toneelstuk in 5 bedrijven"
1
"Toespraak, gehouden op de gala-avond van de Schrikkel-Boekenweek"
1
"Bij gelegenheid"
1
"Logboek : 1991-1992"
1
"Ongewijzigde maar thans geheime wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag"
1
"Wat gebeurde er met sergeant Massuro? : verhalen"
1
"Axel : libretto naar Villiers de l'Isle-Adam"
1
"Grondslagen van de mythologie van het schrijversschap"
1
"Paniek der onschuld"
1
"Jij denkt"
1
"Geen combinatie 2"
1
"Wat hoor ik? Is ergens..."
1
"Over de affaire Padilla : nawoord bij "Het woord bij de daad""
1
"Het licht"
1
"What poetry is"
1
"Tussen hamer en aambeeld : novelle"
1
"De hond en de Duitse ziel"
1
"De opera van San Francisco : bijdrage aan de officiële viering van vijftig jaar Verenigde Naties"
1
"Een ander voorstel"
1
"De grens"
1
"Volk en vaderliefde : een koningskomedie"
1
"Oude lucht"
1
"De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders : gevolgd door Kommentaar, Katalogus, Kuriosa en een Katastrofestuk"
1
"De kamer : kort verhaal"
1
"Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag"
1
"Op de drempel van de geschiedenis"
1
"Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap"
1
"Een spookgeschiedenis = Eine Gespenstergeschichte = A ghost story"
1
"Aan het woord : zeven toespraken"
1
"De verteller verteld : protocol van een schrijverij"
1
"Vijf fabels"
1
"De verhalen"
1
"Onsterfelijk leven : interviews met Harry Mulisch"
1
"Israel is zelf een mens : onzakelijke notities uit "De zaak 40/61""
1
"Wenken voor de Jongste Dag"
1
"Moderne atoomtheorie voor iedereen : fragment"
1