titel
"Ferguut, of De Ridder met het Witte Schild"
"Belgische Muzen-Almanak. Jaargang 1"
"Die bouc van seden. Een middelnederlandsch zedekundig leerdicht"
"'t Amsteldams Minne-Beeckie Op nieuws bestroomt. Met verscheyde minne-deuntjes, en nieuwe ghesangen"
"La légende de la sacristine Beatrix"
"Haagse liederhandschrift"
"Den dapperen prins Karel van Lotharingen"
"'t Geestelijck kruydt-hofken"
"Flandrijs"
"Beatrijs"
"Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die gommarissen van Hollant, hemel en eerde willen innemen met eenen slach"
"Geestelijcke harmonie van veelderley ende uytghelesene soo oude als nieuwe Catholijcke Kerckelijcke Lofsanghen, Leysenen ende Liedekens, op die principaelste Feesten en getijden des Iaers, die men in’t Vorstendom Cleve by den Catechismus singht"
"Beatrijs. Maria legendo el la 13a jc"
"De Gids. Jaargang 165"
"De Gids. Jaargang 166"
"De Gids. Jaargang 167"
"De Gids. Jaargang 168"
"De Gids. Jaargang 169"
"De Gids. Jaargang 171"
"Beatrijs"
"Beatrijs"
"Een geestelyke boet-zang. Voorgesteld voor alle inwoonders der aarde, beschryvende over het beloop der wereld; toepasselyk voor alle menschen, die naa de vreede wenschen"
"Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit 'Een schoon liedekens-boeck' van 1544. Deel 1. Liederen"
"Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit 'Een schoon liedekens-boeck' van 1544. Deel 2. Commentaar"
"Alle eendjes..."
"De geschiedenis van het roodborstje"
"Historie van het huis van Adriaan"
"Het aardige boertje"
"Hoe raar een knikker rollen kan een kluchtig verhaal dat Hollandsche jongens wel lezen mogen"
"Amoreuse liedekens"
"Dagblad van de Provincie Limburg, donderdag eersten Maart 1827"
"Een christelyk lied, behelzende het geloof, goede werken en de genade Gods"
"Groot Nederland. Jaargang 4"
"Groot Nederland. Jaargang 41"
"Groot Nederland. Jaargang 15"
"Groot Nederland. Jaargang 16"
"Groot Nederland. Jaargang 18"
"Groot Nederland. Jaargang 19"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1973 (302-313)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1975 (326-337)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1977 (350-361)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1982 (410-421)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 6"
"Hollands Maandblad. Jaargang 5"
"Hollands Weekblad. Jaargang 3"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1992 (530-541)"
"Rouw-klagte over de ontijdige, dog godzalige dood, van de heer Henrik van Dortmont Dokter in de medicijnen, borger-meester der stad, ende ouderling der kerke van Vianen"
"De Gids. Jaargang 131"
"De Gids. Jaargang 132"
"De Gids. Jaargang 114"
"De Gids. Jaargang 117"
"De Gids. Jaargang 118"
"De Gids. Jaargang 119"
"De Gids. Jaargang 120"
"De Gids. Jaargang 144"
"De Gids. Jaargang 134"
"De Gids. Jaargang 137"
"De Gids. Jaargang 139"
"De Gids. Jaargang 140"
"De Gids. Jaargang 141"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1978 (362-373)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1989 (494-505)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1990 (506-517)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1991 (518-529)"
"Groot Nederland. Jaargang 2"
"Beatrijs. I legende, saga, epos, novelle og drama"
"Gedenkteken ter eeuwiger gedagtenisse van de algemeene vreugd der Amstelaaren, over de verheffing van de edele agtbaaren heer en mr. Ferdinand van Collen, heere van Guntersteyn, etc. etc. etc. tot het burgermeesterschap van hunne hemelsteygerende vest. Opgeregt onder den zinspreuk Virgilius zonder mecaenas"
"Grimbergse oorlog"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24"
"Beatrijs. Eine legende aus dem 14. Jahrhundert"
"'Beatrice'"
"The Tale of Beatrice"
"Aardige en vermakelyke joe, joe, joe"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1969-1970 (258-277)"
"Hollands Maandblad. Jaargang 1985 (446-457)"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 127"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 128"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 139"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 143"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 147"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 148"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 151"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 152"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 153"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1933"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1936"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1940"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1941"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 92"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 95"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 96"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 97"