מלדולה, רפאל בן משה חזקיה (1754-1828 ; rabbi ; Londen)

http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p300261829 an entity of type: Person

vanaf 1805 ḥaḥam van de Spaans-Portugese Joden in Groot-Brittannië (opvolger van Sasportas en Nieto)
onlosmakelijk verbonden met de Joodse gemeenschap Bevis Marks, Londen
מלדולה, רפאל בן משה חזקיה (1754-1828 ; rabbi ; Londen) 
Meldolah, Refaʾel ben Mošeh Ḥizqiyah (1754-1828 ; rabbi ; Londen) 
1828 
Meldolah, Refaʾel 
Meldola, Raphael 
Refaʾel ben Mošeh Ḥizqiyah Meldolah 
רפאל בן משה חזקיה מלדולה 
1754 
Meldolah  מלדולה 
Refaʾel ben Mošeh Ḥizqiyah 
רפאל בן משה חזקיה 

blank nodes

data from the linked data cloud