Wel hem, die 't vaderland meer dan zich zelf bemint

http://data.bibliotheken.nl/id/gvn/KONB14Borms0950 an entity of type: VisualArtwork

Wel hem, die 't vaderland meer dan zich zelf bemint 
P.C.L. van Staden Czn. 
P.C.L. van Staden, Czn. 
P.C.L. van Staden Czn.? 
P.C.L. van Staden en Co.? 
For information contact : Koninklijke Bibliotheek 
Voor informatie: Koninklijke Bibliotheek 
Centsprenten van de Koninklijke Bibliotheek 
Centsprent met 3 x 3 houtsneden, met niet omkaderde afbeeldingen van figuren en taferelen uit de (vaderlandse) geschiedenis. Achtereenvolgens: Verbond tussen Civillis en Cerealis, Zelfopoffering van Albrecht Beyling, Kenau Simons Hasselaar, Kloekmoedig besluit van P.Az. van der Werff, Dood van Johan van Oldenbarneveld, Ontkoming van Hugo de Groot, Verovering der Zilvervloot, Slag bij Waterloo, Heldendood van J.C.J. van Speyk. Onder de zes dichtregels bovenaan de prent staat 'Helmers'. Ze zijn ontleend aan De Hollandsche Natie (1812) van J.F. Helmers (1767-1813). Bevat zesregelige rijmende onderschriften. 
De Meyer (Volks- en kinderprent), p. 297 (Van Staden 60) 
Opgeplakt; reparaties op vouwlijnen 
Prentnr.: 60 
Sjabloonkleuring met paars en geel 
Verzameling Borms-Koop 
Volgens De Meyer uitgegeven in Amsterdam door P.C.L. van Staden Czn. of P.C.L. van Staden en Co 
Datering: gebaseerd op jaren van werkzaamheid van de uitgevers/drukkers 
tussen 1851-1870 
32 
KONB14:Borms0950 
9 houtsn 
Amsterdam 
40 
Nederland 
Wel hem, die 't vaderland meer dan zich zelf bemint 
Centsprenten 
Geschiedenis 
Historische verhalen 
Kunst en cultuur 
Literatuur 
Nederland 
Nederland  
Nederland ? 
Nederland? 
[Nederland 
[Nederland] 
Wel hem, die 't vaderland meer dan zich zelf bemint 

data from the linked data cloud