Datasets data.bibliotheken.nl

http://data.bibliotheken.nl/id/datacatalog an entity of type: DataCatalog

Catalogus datasets zoals beschreven of beschikbaar gesteld via http://data.bibliotheken.nl/ . 
Datasets data.bibliotheken.nl 

data from the linked data cloud