http://data.bibliotheken.nl/

De toegang tot alle Linked Data zoals beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek.
Zie de hulptekst voor tips en voorbeelden van het gebruik van deze data. Deze dienst is een bètaversie. Kijk bij Dataservices en API's voor meer datasets en -services.